21. YY Eğitim Anlayışı

Gelecek, bizim için ulaşılabilecek bir yer değil, birlikte inşa edebileceğimiz bir yerdir.

Bu yüzyılın en önemli kavramı şüphesiz ki, değişim. Değişimin kesinliği ama bu değişimin tam nasıl olacağının belirsizliği, bu yüzyılda eğitime yaklaşımımızı etkileyen en önemli husus olarak karşımızda duruyor.

Eğitim ve öğretim, bin yılda bir karşımıza çıkacak bir dönüm noktasına geldi. Eşi görülmemiş hızda bir teknolojik değişimin, global bilgiye ulaşımı ve paylaşımı temel ihtiyaç haline getirdiği bir dönemde geleneksel eğitim ortamlarının sürdürülebilirliği tartışmalıdır. Dünyanın her yanında 21. Yüzyıl becerileri tartışılıyor. Bu durum geleneksel öğrenme ve öğretme anlayışımızın değişmesini sorgular hale gelmemize neden oluyor. Hızlı değişim ve dönüşümü tetikleyen en önemli faktörün teknoloji olduğu şüphesiz ki çok açıktır. Teknoloji, 21.yüzyılın gerektirdiği eğitim-öğretim ortamlarını oluşturabilmede önemli bir güce sahip ve eğitimi çok daha taşınabilir, esnek ve kişisel hale getirebilme, inisiyatifi ve kişisel sorumluluğu güçlendirebilme noktasında bizlere büyük fırsatlar sunmaktadır.

Modern dünya, bilginin giderek daha da etkin bir biçimde işlenmesini gerektiriyor. Çocuklara öğretilen şeyler ile aslında öğrenmeleri gereken şeyler arasında boşluk her gün her ders büyüyor. Rekabetin çok yoğun yaşandığı bu yüzyılda daha katılımcı, daha işbirlikli, daha esnek, daha üretken öğrenme ortamlarına ihtiyacımız olduğunun farkındayız. Ayrıca, bugünün gençlerinin bundan on ya da yirmi yıl sonra neler bilmesi gerektiğini kesin olarak tahmin edemeyeceğimize göre, önemli olan onlara ne öğrettiğimiz değil, kendi kendilerine öğrenmeyi nasıl öğrenebilecekleri ve sürekli gelişen, yenilenen dünyaya nasıl uyum sağlayabilecekleridir. Biz, tek rekabetçi becerinin öğrenebilme becerisi olduğuna inanıyor ve eğitimin asıl görevinin çocuklara nasıl öğrenebileceklerini öğretmek olduğunu savunuyoruz. Vizyon Koleji olarak, öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz.

Teknolojiyi kendi başına bir değer olarak görmeyen Vizyon Koleji, 21. yy çocuklarının, daha fazla özgürlük ve esneklik sunan yeni bir okula ve yeni nesil öğretmenlere ihtiyacı olduğunu çok iyi derecede özümsemiş ve altyapısıyla, sunduğu imkanlarla ve gerçekleştirdiği innovasyonlarla bunu en açık şekilde ispatlayan bir okul konsepti ortaya koymuştur.

Öğrencilere bu yüzyılda ihtiyaç duyacakları temel beceriler olarak; İletişim, İşbirliği, Üretkenlik ve Eleştirel-Analitik Düşünme becerilerinin kazandırılmasını çok önemseyen Vizyon Koleji daha kapsayıcı ve daha üretken bir nesil yetiştirme konusunda Türkiye ve dünyaya model okul olma yolunda ilerlemektedir.

Veli Alanı