Tam Öğrenme Modeli

Vizyon Kolejinde özellikle sınav hazırlık gruplarında uygulanmakta olan tam öğrenme modeli, ek zaman ve öğrenme olanakları sağlandığında,hemen hemen tüm öğrencilerin okullarda öğretilmek istenen tüm yeni davranışları öğrenebileceğini ileri sürmektedir.

Okulda öğrenmeyi birçok faktör etkilemektedir.Bunların bir bölümü öğrencinin olgunlaşma düzeyi,genel yeteneği,öğretmenin kişilik özellikleri, ailenin sosyo-ekonomik statüsü gibi öğretme-öğrenme süreciyle doğrudan geliştirilemeyecek faktörlerdir. Diğer bölümü ise öğrencilerin dersle ilgili ön öğrenmeleri; ilgisi,tutumu,başarılı olabileceğine olan inancı,öğretim hizmetinin niteliği gibi okullardaki öğretme-öğrenme süreci yoluyla değiştirilebilir değişkenlerdir.

Bu durum,öğrenmeyi etkileyen değiştirilebilir özellikleri,öğretme-öğrenme sürecinde olumlu hale getirerek öğrencilerin öğrenme düzeyinin yükseltilebileceğini göstermektedir. Böylece öğrenciler arasındaki öğrenme farklılıkları en aza indirilebilir ve sonuçta okullar, öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine yardım edebilen kurumlar haline gelebilir.

Eğitimin, dolayısıyla da okulların etkililik ve verimliliğini en yüksek düzeye çıkarabilecek koşulları belirlemeye çalışan tam öğrenme modelinin üç temel değişkeni vardır. Bunlar öğrenci nitelikleri, öğretim hizmetinin niteliği ve Öğrenme ürünleridir.

Tam Öğrenme Modelinin Uygulanışı

 • Dersin özel hedef ve hedef davranışları ile bu hedef ve davranışların kazandırılacağı öğrenme üniteleri belirlenir.
 • Her bir ünitenin öğrenilebilmesi için gerekli önkoşul davranışların belirlenir.
 • Öğrencilerin önkoşul davranışlara sahip olup olmadıkları Hazır Bulunuşluk testi ile belirlenir.
 • Hazır Bulunuşluk testi sonuçlarına göre,ünitedeki davranışların öğrenilmesi için gerekli fakat eksik olan önkoşul davranışları tamamlama öğretimi yapılır.
 • Tamamlama öğretiminden sonra ünitede yeni davranışları kazandırmaya dönük öğretim etkinlikleri uygulanır.
 • İzleme değerlendirmesi yapılır.
 • Yetersiz öğrenmeye sahip öğrenciler için ek öğrenme etkinliği düzenlenir.
 • Ek öğrenme sonucu paralel test uygulanır.
 • Tam öğrenme gerçekleştikten sonra yeni üniteye geçilir.

Modelin Olumlu Yönleri

 • Her öğrencinin kendi hızında ilerlemesine imkan tanır.
 • Öğrenciye ihtiyacı olduğa kadar zaman verir.
 • Öğrenciler arasında eşitliği sağlar.
 • Öğrenme ürünleri sürekli olarak değerlendirilir.
 • Süreç öğrencilerin düzeyine göre ayarlanabilir.
 • Öğrencilerin başarı düzeylerinde olumlu etki yapar.
 • Aşamalı öğrenmede sonraki öğrenmelerde süre kısalır.
 • Akademik özgüvende artış sağlar.
 • Öğrencilerin kendilerine olan güvenini artırır.
 • Öğrenci bir sonraki ünite için gerekli giriş davranışlarını-becerilerini kazanmış olur.
 • Öğretmenin öğretim için daha iyi hazırlanmasını sağlar.

Veli Alanı