21. Yüzyılda başarıyı bilgi değil, eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri getiriyor. Düşünme eğitimle yapılandırılabilen ve geliştirilebilen bir faaliyettir.

Öğrencilerin kazanması gereken 21. Yüzyıl becerilerinden eleştirel düşünme (critical thinking), bir şeyi anlamaya çalışırken mantıklı akıl yürütme, sistemler arasındaki ilişkileri anlamak ve zor seçimleri yapabilmek olarak tanımlanıyor.

Vizyon Kolejinde Kritik Düşünme ve Problem Çözme becerilerinin gelişmesi için sıklıkla kullanılan yöntemlerden biri zihin haritalarıyla çalışmaktır. 

Zihin haritası düşünceleri oluşturmak, görselleştirmek, tasarlamak ve sınıflandırmak ile birlikte, eğitim alanında, organizasyonda, problem çözümünde ve karar alma süreçlerinde kullanılır. Zihin haritaları bilgiler arasındaki anlamsal ya da diğer bağlantıları gösterir, düşünme eyleminin organize olmasını sağlar, verimini artırır. Bir başka deyişle zihin haritası oluşturmak, büyük resmi görme eylemidir. 

Zeka geliştirme programımız ile çocukların dikkat, odaklanma ve öğrenme becerileri gelişiyor. 

Bu amaçla Vizyon Koleji kampüslerinde özel tasarım ve içerikle düşünme becerileri atölyeleri oluşturduk. İlkokul öğrencilerimizin zeka gelişim süreçleri özel bir müfredata göre uygulanan oyun ve etkinliklerle yapılandırılmaktadır.

Veli Alanı