İlkokul İngilizce programının amacı;

  1. Başka bir dilde de iletişim kurabilme farkındalığı oluşturmak
  2. İngilizce diline karşı sempati ve öğrenme motivasyonu oluşturmak;
  3. İngilizce okur yazarlık eğitimini tamamlamak
  4. Öğrenciyi 5. sınıfta uygulanacak olan yoğun İngilizce hazırlık programına hazır hale getirmek


Veli Alanı