KODLAMA, ROBOTİK VE MÜHENDİSLİK EĞİTİMLERİMİZ İLKOKUL YILLARINDA BAŞLIYOR 

21. yüzyıl çocuklarının standart bir okuldan çok daha fazlasına ihtiyacı var. 

Son yıllarda ABD’de başlayarak yayılan STEM ( Science, Technology, Engineering, Mathematics) eğitiminin amacı standart okul müfredatını 21. Yüzyıl yaşamında karşılığı olan bilim, teknoloji, matematik ve mühendislik uygulamalarıyla entegre etmek, bu sayede üretken, analitik ve eleştirel düşünen, problem çözme becerileri yüksek bireyler yetiştirmektir. 

Çocukların katma değeri yüksek beceriler kazanmaları yaşam boyu başarı hedefi için kritik önem taşıyor. 

Vizyon Kolejinde STEM eğitimi ilkokul seviyesinden itibaren tüm kademelerde uygulanan eleştirel düşünme, işbirliği, ve gözleme dayalı bilim etkinlikleriyle sürdürülüyor. Çünkü STEM eğitiminin hayatla, dünyayı anlamakla ve daha iyi bir dünya oluşturmakla doğrudan ilişkisi var.

Veli Alanı