ÇOCUKLARDAKİ POTANSİYELİN PEŞİNDEYİZ 

Her çocuk bir bireydir ve her bireyin keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi bekleyen özellikleri vardır. Potansiyel Odaklı Eğitim (POEM) adını verdiğimiz bu yaklaşımla ‘’ilk yıllar programında’’ eğitimi bireye özel hale getiriyoruz. 

İlk yıllar programı kapsamında, potansiyeli  ortaya çıkartmayı amaçlayan çalışmalarımız çocukların doğuştan gelen eğilimlerini ve yetenek alanlarını belirleyip, bireye özel eğitim stratejisinin  bu eksende yapılanmasını sağlar. Bu sayede öğrenci doğuştan sahip olduğu potansiyel becerileri üzerinde zorlanmadan, hatta zevk alarak çalışır, kendini geliştirir, özgüven kazanır ve bu alanlarda yaşam boyu başarılı ve mutlu olur. 

Bir 21. yüzyıl okulu, çocuklardaki potansiyeli ortaya çıkartabilecek niteliklere sahip büyüklük ve donanımda olmalıdır. Vizyon Koleji kampüsleri bu anlayışla planlanmakta ve inşa edilmektedir. 

Okulun fiziksel şartlar ve donanım olarak çocuklardaki potansiyel yetenekleri ve yaratcılığı destekleyen bir nitelikte olması gerekir. Çocuklarda var olan, belki de kendilerinin bile farkında olmadıkları bu potansiyel yetenekler ancak gerekli ortamların sağlanması ve fırsat verilmesiyle ortaya çıkar.  

Plastik sanatlar atölyesinde faaliyetlere katılmadan bir öğrencinin parmaklarındaki hüneri keşfetmek çok zordur. Nitelikli bir bilim laboratuvarında alınacak eğitim ve yaşanacak deneyimler, bir çocuğun gelecekte yapmak istediği mesleği keşfetmesine ve odaklanmasına neden olur. Vizyon Koleji kampüsleri bu eğitim anlayışına uygun olarak tasarlanmıştır.

Veli Alanı