KARAKTER EĞİTİMİ VİZYON KOLEJİ EKOLÜNÜN KİLİT TAŞLARINDAN BİRİDİR.

Okul yılları bireylerin yaşam boyu izlerini taşıyacağı davranış ve becerilerin çoğunu kazandıkları yıllardır.  

  

Okul yılları çocukların geleceğini şekillendiren fiziksel ve zihinsel gelişmelerin yaşandığı, karakterin şekillendiği, potansiyel yeteneklerin keşfedilmeyi beklediği yıllardır. Bu bağlamda okul, Vizyon Koleji için sadece bir üst kademeye öğrenci hazırlayan bir öğrenim basamağı olmaktan çok daha fazlasını ifade eder. Vizyon Koleji pedagojik planlamasında öğrencilerin ilerideki yaşamlarına ışık tutacak bilgi, beceri, tutum ve davranışları küçük yaştan itibaren kazanmaları hedeflenir.  

  

Bilimsel olarak karakter eğitimi temel insani değerleri kazandırma, değerlere karşı duyarlılık oluşturma ve onları davranışa dönüştürme konusunda yardımcı olma gayretinin ortak adıdır. 

Ayrıca kişilerin doğuştan sahip olduğu ya da sonradan kazandıkları beceriler de karakterlerinin yapılanmasında önemli yer teşkil eder. Buradan hareketle Vizyon Kolejinde karakter eğitimi, çocukları yaşam boyu başarılı, toplumda kabul ve saygı gören mutlu kişiler haline getirmek için yapılandırılmıştır.

Veli Alanı