Her açıdan iyi yetişmiş bireyler mutlaka bir sanat dalıyla ilgilenirler. 

Vizyon Koleji kültür ve sanat eğitimi içeriği görsel sanatlar ve gösteri sanatları olmak üzere 2 kategoride verilir. 

Görsel sanatlar eğitiminde  amacımız sanatı görsel bir iletişim formu olarak kullanmada ve değerlendirmede güven ve yeterlilik kazanmaları için öğrencilerin görsel okur-yazarlığını sağlayabilmektir. Görsel sanat eğitimleri ile Vizyon Koleji öğrencileri; 

  • Her alanda kullanılabilecek yaratıcı davranışlar geliştirebilecek, 
  • Estetik duyguların geliştirilmesi yoluyla, sanat ve tasarımla ilgili olarak bilinçli estetik hükümler verebilecek, 
  • Sanatsal yaratma hazzını duyacak ve sanatçıyı takdir edecek, 
  • Özgün düşünme, üretme ve deneme kapasitelerini geliştirebileceklerdir. 

Her Vizyon Koleji öğrencisinin en az bir enstrümanı iyi seviyede kullanabilmesi ve bilinçli bir müzik dinleyicisi olması hedeflenmektedir.  

 

Sadece enstrüman kullanmayı değil, müzik ve sanat kültürünü de geliştirmeyi hedefleyen bu eğitimlerle öğrencilerimiz; 

  • Müziği oluşturan temel öğeleri kavrayabilecek, 
  • Avrupa ve dünya müziklerinden belli başlı örnekleri tanıyabilecek, 
  • Çeşitli müziklerin hız ve gürlük özelliklerini ayırt edebilecek, 

Müzik eserlerini müziksel örgü, doku ve üslup farklarını gözeterek dinleyebilecektir.

Veli Alanı