Yaşam boyu başarı ve mutluluğun temel şartlarından biri sağlıklı olmaktır. Vizyon Koleji öğrencilerinin spor ve beslenme kültürleri bu anlayışla şekilleniyor. 

Vizyon Koleji için spor, beden eğitimi dersinden çok daha fazlasıdır. Okulumuzda her öğrenci en az bir ferdi bir de takım sporunu detaylı olarak biliyor ve yapıyor olmaya teşvik edilir. Öğrencilerimize beden eğitimi yanı sıra spor kültürü ve literatürü üzerine de sistemli bir eğitim verilir. Bu sayede öğrencilerimizin; 

  • Spor ile iç içe yaşamanın önemini kavramaları, 
  • Düzenli spor yapma kültür, disiplin ve bilincine sahip olmaları, 
  • Takım olma ve takım ruhu kavramlarını içselleştirmeleri, 
  • Birçok farklı spor dalları ve spor literatürü hakkında bilgi sahibi olarak nitelikli bir sporcu ve spor izleyicisi olmaları amaçlanmaktadır. 

Sağlıklı beslenme alışkanlıklarının temeli çocukluk döneminde atıldığından bu çağlarda verilecek eğitim birey olma yolundaki çocuk için çok önemli olmaktadır. 

Okul yıllarında kazanılan bilinçli beslenme  kültürü,  ileri yaşlarda ortaya çıkabilecek beslenme ve sağlık sorunlarını önlemede temel çözüm yolunu oluşturmaktadır. Vizyon Koleji öğrencileri bu konuda sistemli bir eğitime tabi tutularak, dengeli ve bilinçli beslenen bireyler haline gelirler; bunu bir yaşam biçimi olarak algılar ve içselleştirirler. 

Veli Alanı