Vizyon kolejinde karakter eğitimi ''Yaşam Başarısının 6 Anahtarı'' adıyla oluşturulan sürece yayılan bir içerikle verilir.

Okulumuzda verilen tüm eğitimlerin temelde hedef aldığı ''Yaşam Başarısının 6 Anahtarı'' aşağıdaki gibidir. 

  1.   Güvenilir Olmak,
  2.   Yüksek özgüvene sahip olmak,
  3.   Çalışkan olmak,
  4.   Kültürlü olmaktır.
  5.   Yaşama saygı duymak,
  6.   Dünya vatandaşı olmak.

Vizyon Koleji karakter eğitimindeki çatı değer ‘’Güvenilir Olmaktır’’.

Güvenilir olmak bir insan için söylenebilecek  güzel ahlak kapsamındaki tüm sıfatları kapsar. Bu yüzden bir insan herşeyden önce ‘’Güvenilir Olmalıdır’’. Güvenilir insan, kendisine yüklenilen sorumluluk ve emanetleri yerine getirip korur, ihanet etmez, ahdine vefa gösterir;  sözü özü bir ve dosdoğrudur,  kimseye zararı dokunmaz, başkalarına güven verir. Güvenilir insan dünyanın her yerinde ve tüm kültürlerinde büyük saygı ve sevgi görür.   

Vizyon Koleji bu altı anahtar özelliğinin altyapısını evrensel değerler ile doldurmaktadır.

Evrensel değerler eğitiminin amacı dünyaca kabul gören temel ahlaki donanım ve erdemlere de sahip olan bireyler yetiştirmektir. Uluslararası anlamda üzerinde uzlaşılan evrensel değerler kişisel bütünlük ve içi dışı bir olmak, koşulsuz sevgi, hakkaniyet, denge, üstün kalite, onura saygı, sabır ve hizmet etmedir.

Veli Alanı