Kurucusu bir dilbilimci olan Vizyon Kolejinde İngilizce hazırlık sınıfı uygulaması kapsamında Pearson Edexcel International Genel Ortaöğretim Eğitimi Sertifika Programı (GCSE) uygulanmaktadır.

Vizyon Kolejinde 9. sınıf İngilizce Hazırlık yılıdır. Pearson Edexcel International GCSE sertifika programı kapsamında öğrenciler 9. sınıftan başlayarak 10. sınıfı da içine alan bir süreçte çok yoğun ve nitelikli bir İngilizce programına alınırlar. 12.sınıfı tamamlayan bir öğrencinin öğretim programının gereklerini yerine getirmesi durumunda AB standartlarında B2 düzeyinde İngilizce becerisine sahip olması hedeflenmektedir.

Pearson Edexcel International GCSE, 14-16 yaş aralığında yer alan öğrenciler için dünyada en çok tercih edilen ve tanınan uluslararası sertifikalardan birisidir.

Akıl yürütme, analiz, bilgi teknolojilerini kullanma, problem çözme gibi becerilerini güçlendirmenin yanı sıra Pearson Edexcel International GCSE programları, öğrencilerin takım çalışması ve araştırma becerilerini de kullanabileceği ve geliştirebileceği tüm eğitsel becerilerin bütünleştirilebildiği bir öğrenme süreci sunmaktadır. GCSE birçok farklı konuda ve farklı beceri düzeylerini hedefleyen temel (Core) ve genişletilmiş (Extended) öğretim programlarını içermektedir. Programını tamamlayan öğrencilerimiz Pearson tarafından uygulanan bitirme sınavlarına girerek İngilizce yetkinlik düzeylerini uluslararası geçerlilikte belgeleyebilmektedirler.

GCSE sertifikası dünya çapında üniversitelerde kabul görüyor.

GCSE programının öğrencilere kazandıracağı uluslararası bakış açısı ileriki yıllardaki eğitim ve kariyer hedeflerini global perspektifte oluşturma özgüveni ve vizyonu kazandırır. GCSE English as a Second Language sertifikası öğrencilerin yurtdışında üniversitelerden kabul alma süreçlerini kolay ve hızlı hale getirir. Bu sertifika, İngiltere, ABD, Kanada ve Avustralya'daki üniversitelerin büyük bölümünde İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolcayı veya Almancayı okulda öğrenirken, aynı yöntemle 20 farklı dilden istediğini kendi kendine öğrenebiliyor.

Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyon Koleji modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.

Veli Alanı