Harmanlanmış eğitim uygulamaları ile  öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyor ve öğrenimi çok daha verimli ve kalıcı hale getiriyoruz. 

Web destekli öğrenme ile sınıfta öğrenmenin, güçlü ve avantajlı yönlerinin birleştirilmesinden oluşan Harmanlanmış Öğrenme (Blended Learning) eğitim yapılanmamızda önemli bir yer tutar. Harmanlanmış öğrenme ortamı, öğrenenlere web tabanlı öğretim ortamı aracılığı ile dilediği yerden, dilediği zamanda, dilediği süre ile ve anında dönüt/düzeltme/pekiştireç alarak çalışabilme gibi birçok avantajı sağlarken, aynı zamanda yüz yüze öğrenme ortamında da tartışabilme, öğretmen ve öğrenenlerle doğrudan etkileşimde ve iletişimde bulunabilme, öğrenenlerin birbirlerinin öğrenme ürünlerini görebilmesi ve inceleyebilmesi gibi yüz yüze öğrenme ortamının güçlü taraflarını birarada sunuyor. Öğrenmeyi okul dışında da taşır, evdeki çalışmaları amaçlı hale getirir, okula entegre eder. 

Dersin evde çalışılıp, uygulamanın okulda yapıldığı yöntem olan Flipped Classroom ile birçok derste eğitimi ''ters yüz ederek'' öğrenme verimini artırıyoruz. 

Öğrencileri 21.Yüzyılın gerektirdiği donanımla yetiştirmek farklı öğretmen rollerinin ortaya çıkmasını da zorunlu kılmaktadır. Flipped Classroom modeli, sınıfta geçirilmesi gereken zamanı işbirliği gerektiren çalışmalara, sorgulamaya ve düşünmeye ayıran bir öğretim anlayışıdır. Flipped Classroom, öğretmenleri içerik aktarandan içerik tasarlayana ve öğrencileri pasif bilgi tüketicilerinden öğrenmede bireysel güdümlü ve daha işbirlikçi aktif öğrenenlere dönüştüren güçlü bir katalizör görevi görmektedir. Buradan hareketle, öğrencilere 21. Yüzyıl’ın gerektirdiği eleştirel düşünme, iletişim, üretkenlik ve işbirliği becerilerini kazandıran bu model sayesinde; 

  • Öğrenciler ''kendi hızlarında '' öğrenme şansı buluyor. Bu sayede kimde geride kalmıyor, motivasyon artıyor. 
  • Öğrenciler istedikleri zaman ve mekanda dersleri takip edebiliyor, özgürlükleri artıyor. 
  • Dersler daha katılımcı ve interaktif hale geliyor, derse ilgi artıyor. 
  • Öğrenci ve öğretmen arasındaki etkileşim artıyor.  
  • Öğretmen sınıfta öğrencilerine daha fazla zaman ayırabiliyor. 
  • Öğrenciler Öğrencilerin öğrenme sorumluluğu artıyor ve daha üst düzey öğrenme deneyimleri yaşıyorlar.

Veli Alanı