Vizyon Kolejinde öğrenciler, bir üniversiteli gibi, alacağı dersin dersliğine gider.  

Biz öğrencinin kendi öğrenmesinden sorumlu olmasını ve öğrenmeyi talep eden taraf olmasını çok önemsiyoruz. Bunun öğrenme motivasyonuna vereceği katkının farkındayız. Bu nedenle Vizyon Kolejinde 5. sınıftan başlayarak  kabinet derslik sistemi uygulanıyor. Bu modelde branş öğretmenleri  ilgili ders için özelleştirilmiş derslikler hazırlıyor ve öğrencileri bu dersliklerde kabul ediyor. Öğrenciler, üniversitede olduğu gibi  ders programlarına uygun olarak alacakları dersin dersliğine gidiyorlar. 

Kabinet derslik sistemi hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin performans ve motivasyonunu yükseltiyor. 

Kabinet derslik sistemi öğretmenlerin performansını yükseltir. Bu sistem ile kendine ait bir odası olan öğretmen, odasını dersinin materyalleri ile en iyi şekilde organize eder, dersine ve odasına daha çok ilgi gösterir, öğrenme ortamının tasarımını kendi kendine inşa eder ve öğrencilerini her zaman daha donanımlı bir şekilde karşılar, ihtiyaç duyduğu tüm materyallere kolayca erişim imkanına sahip olur. Tüm dersliker laboratuvara dönüşür. 

Kabinet derslik sistemi öğrencilerin, ders için öğretmeninin odasına gitmesi öğrencinin "öğrenmeyi talep eden konumuna” gelmesini sağlar. Bunun doğal sonucu motivasyon ve özgüvendir.  Öğrenci sürekli aynı sırada oturmanın verdiği monotonlıktan kurtulur. Sınıfın sadece o ders ile ilgili materyallerden oluşması, öğrencinin motivasyonunu, derse olan ilgisini artırır. Sınıf içerisinde öğrenciler ders materyallerine daha fazla erişim imkanı sağlayıp, materyallerle uygulama fırsatı elde edebilir.

Veli Alanı