Modüler Ödev Sistemi ile öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyoruz. 

Vizyon Koleji eğitim anlayışında ödev çalışmaları öğrenciye öğrendiklerini okul zamanı dışında pekiştirme ya da yeni bağlamlara transfer olanağı vermek üzere verilen görevlerdir. Sınıf içi etkinliklere dayalı olarak planlanan bu görevler okul içinceki öğrenmeleri pekiştirmekte, bağımsız çalışma, zaman yönetimi gibi pek çok öğrenme becerisinde gelişmesini sağlamaktadır. Vizyon Kolejinde ödevler Modüler Ödev Sistemi adını verdiğimiz bir anlayışla sistematik bir düzenle verilir. Ödevler çoğunlukla Vitamin platformunda dijital olarak hazırlanır ve paylaşılır. Bu sisteme göre öğretmenler ödevleri her biri modül adını verdiğimiz yaklaşık 15 dakikalık zaman dilimleri içinde bitirilebilecek biçimde hazırlar. Öğrencilerin ödev yükü sınıfa göre değişir ve sınıf büyüdükçe ödev oranı da artar. Her sınıf için haftalık olarak hangi dersten kaç modül ders verileceği belirlidir. Söz gelimi 3. sınıfa giden bir öğrencinin günlük 2 (haftalık 10) modülden oluşan bir ödev planı varken, 7. sınıftaki bir öğrencinin günlük 6 (haftalık 30) modül ödevi olmaktadır. Bir başka deyişle Modüler Ödev Sisteminde öğretmenlerin de öğrencilerin de haftalık ve günlük önceden belirlenmiş net bir ödev takvimi ve planlaması vardır. 

Modüler ödev sistemi birçok avantaj sağlıyor 

  • Evdeki çalışmalar yapılandırılıyor;  okuldaki çalışmalar ile entegre oluyor. 
  • Evdeki çalışmalar öğrenme sürecinin bir parçası haline geliyor. 
  • Hem öğrenci hem de veli, hangi gün hangi dersten, ne kadar ödevi olduğunu önceden ve her zaman biliyor. 
  • Koruma amaçlı ödevler ile geçmiş kazanımlar sürekli tekrar ediliyor. 
  • Dijital entegrasyon sayesinde bireyselleştirilebilen ödevler, ölçme değerlendirmenin de bir parçası haline geliyor.

Veli Alanı