ÇOCUKLAR “ETKİN ÖĞRENME” İLE YENİ  KAVRAMLARI  DENEYİMLEYEREK KEŞFEDİYOR.

Bizce okul öncesi dönemde eğitimin odağı çocuğa öğrenebilme becerilerini kazandırmak olmalıdır. 

Her çocuğun özel ve farklı olduğu gerçeği üzerine oluşturulan programımız, çocukları hem ilkokula hazır hale getirmeyi, hem de bireysel gelişimlerini izleyerek; kendilerini yaratıcı olarak ifade edebilen, özgüveni yüksek, kendisi ve çevresiyle barışık, hoşgörülü, diğer bireylere ve görüşlere saygılı, sorumluluk sahibi bireyler olmalarını sağlayacak donanımı edindirmeyi amaçlar. 

Vizyon Koleji okul öncesi eğitim programının ana çerçevesi ‘’etkin öğrenmeyi’’ geliştirecek bir ortam sağlamak ve çocuklara eylemleri hakkında düşünmeleri için yardımcı olmaktır. Okul öncesi programımızın günlük düzenini; temizlik, planla-yap-değerlendir sıralaması, küçük ve büyük grup faaliyetleri ve açık hava faaliyetleri oluşturmaktadır. 

Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir. 

High Scope yaklaşımına uygun olarak tasarlanan sınıflarımız çeşitli etkinlik köşelerine bölünmüştür. Örneğin ; market köşesi, mutfak köşesi,  evcilik köşesi, kitap köşesi, bitki ve hayvan köşesi, sanat köşesi gibi... Köşelerde çocuklar farklı türde oyunlar oynayabilirler. Her köşede çocukların rahatça oynayabilmesi için yeterli alan bulunur. Sınıftaki raflar, materyaller ve araç gereçler çocukların ulaşabilecekleri yerlerdedir. Çocuklar bir köşeden bir başka köşeyi rahatlıkla görebilirler ve bir köşeden diğerine rahatlıkla hareket edebilirler. Böylelikle bağımsızlık ve yeterlilik duyguları artar. Etkin bir öğrenme ortamı sağlayan sınıf düzeni, çocuklara sürekli seçimler yapma ve kararlar alma fırsatları verir.

Veli Alanı