ÇİFT DİLDE EĞİTİM İNGİLİZCE ÖĞRENMEYİ ZEVKLİ BİR ETKİNLİĞE DÖNÜŞTÜRÜYOR.

Vizyon Kolejinde okul öncesinden başlayarak  4. sınıfın sonuna kadar süreç odaklı dil edinim modeli (Process Based Language Acqusition Model) uygulanmaktadır.  

Okulumuzda İngilizce öğretiminin temel felsefesi dilin sosyal bir varlık olduğu gerçeği üzerine kuruludur. İngilizce dersi alan bir öğrenci bunu yaparken zevk almalı, yaptığı her çalışmanın gerçek yaşamla bağlantısını görmeli ve İngilizceyi ‘’içselleştirerek ‘’ gündelik yaşamının doğal bir parçası haline getirebilmelidir. Bunun için eğitim sistemi ve ders programları her alanda yoğun interaktif çalışmalar içerir.  

İngilizce derslerinde tek iletişim dili İngilizcedir.  

Bu hassasiyetle oluşturulan yabancı dil programlarımızda dil becerileri ve dil edinim süreçleri ön plandadır. Dilin sınıf ve okul ortamında yaşatılması, modelin önemli bir parçası olan yaparak yaşayarak  öğrenme metotları, öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama) ve projelerle gerçekleşmektedir.   

Disiplinler arası yaklaşım ile (Interdisciplinary Approach and CLIL) Sınıf öğretmenlerimizin uyguladığı müfredatla paralel ilerlemektedirler.  

Vizyon Koleji okul öncesi programında hem ana dilde hem İngilizce eğitiminde aynı tema ve hedef kazanımlar çerçevisinde sarmal ilerleyen bir beceri geliştirme programı uygulanmaktadır. Öğrencilerimiz günün bir yarısında Türkçe olarak yaptıkları çalışmaları, diğer yarıda İngilizce olarak gerçekleştirirler.

Veli Alanı