ZENGİN BRANŞ DERSLERİMİZ ÇOCUKLARDAKİ POTANSİYELİ ORTAYA ÇIKARTMAK İÇİN.

Her çocuk bir bireydir ve her bireyin keşfedilmeyi ve geliştirilmeyi bekleyen özellikleri vardır. Potansiyel Odaklı Eğitim (POEM) adını verdiğimiz bu yaklaşımla ‘’ilk yıllar programında’’ eğitimi bireye özel hale getiriyoruz. 

İlk yıllar programı kapsamında, potansiyeli  ortaya çıkartmayı amaçlayan çalışmalarımız çocukların doğuştan gelen eğilimlerini ve yetenek alanlarını belirleyip, bireye özel eğitim stratejisinin  bu eksende yapılanmasını sağlar. Bu sayede öğrenci doğuştan sahip olduğu potansiyel becerileri üzerinde zorlanmadan, hatta zevk alarak çalışır, kendini geliştirir, özgüven kazanır ve bu alanlarda yaşam boyu başarılı ve mutlu olur. 

Branş dersleri ve atölye etkinlikleri ile anaokulu öğrencilerimizi hem ilkokula hem de hayata hazırlıyoruz. 

Anaokulumuzda verilen branş derslerinden başlıcaları şöyledir. 

  • Sahne sanatları ve dans 
  • Beden eğitimi 
  • Yaratıcı drama 
  • İngilizce 
  • Müzik 
  • Bilgisayar 
  • Yüzme 
  • Satranç 
  • Özgün baskı ve grafik 
  • Plastik sanatlar

Veli Alanı