İKİNCİ YABANCI DİL PROGRAMI (Ortaokul - Lise)

Vizyon Kolejinde ikinci yabancı dil eğitimiyle ilgili çalışmalar 2017-2018 eğitim yılından itibaren aşağıda belirtilen biçimde yapılacaktır.

1. İkinci yabancı dil eğitimi ortaokulda seçmeli, lisede zorunlu ders olarak verilir.

2. İspanyolca, Almanca ya da Arapça dilleri tercih edilebilir. (Talep oluşması durumunda farklı diller de eklenebilir)

3. İkinci yabancı dilde hedeflenen seviye Avrupa Dil Yeterlilikleri Çerçevesine (CEFR) göre A2 (Temel Kullanıcı) düzeyidir.

4. A2 düzeyine öğrenci herbiri 72 ders saati süren 2 kuru (A1 ve A2) tamamlayarak ulaşır. Öğrenci 1. kuru başarıyla tamamlamadan 2. kura kabul edilmez.

5. Eğitim haftada 2 ders saati olarak, seviye sınıflarında verilir.

6. Seviye sınıfları hedef dilin ilk 3 harfi ve seviye numarasından oluşur. Örneğin İspanyolca A1 (İSP1), Almanca A2 (ALM2) gibi.

 • İKİNCİ YABANCI DİLDE İLERİ SEVİYE ÇALIŞMALARI

  Öğrenci A2 seviyesini tamamladığı yabancı dili daha ileri seviyelerde kullanabilmeyi öğrenmek isterse kendisine farklı seçenekler sunularak yol haritası oluşturulur.

  1. Kendi kendine öğrenmek için destek

  Öğrenci İngilizce öğrenirken kullandığı Rosetta Stone programını, aynı haliyle ek yabancı dilini geliştirmek için de kullanabilir. Bu çalışma kendisini B2 seviyesine taşır. Bu kapsamda çalışan öğrencilere zorlanabilecekleri konularda destek olmak amacıyla okulda ücretsiz etüt olanağı sunulur.

  2. Hafta sonu dil kursu desteği

  Hedef dilde B1-B2 ve C1 Seviyelerinde düzenli eğitimler için en az 4 kişinin talep etmesi durumunda ücretli hafta sonu kursu açılır. Cumartesi - Pazar günleri 3'er ders saati olmak üzere aylık 24 saatlik bir eğitim planlanır. Herbir seviye kuru 180 ders saatlik müfredatla verilir.

  3. Yurtdışında dil eğitimi desteği

  Hedef dil becerilerini dilin anavatanında eğitim alarak da geliştirmek isteyen öğrencilerimiz için uluslararası akreditasyona sahip yabancı dil okullarıyla destek verebiliyoruz. Bu konuda destek isteyen öğrencilerimizin dil okulu kayıt işlemleri, konaklama rezervasyonları, ulaşım rezervasyonları ve vize danışmanlığı hizmetleri kardeş kuruluşumuz olan ELT Yurtdışı Eğitim Hizmetleri (www.elt.com.tr) tarafndan ücretsiz olarak yaplacaktır.

  İspanyolca

  Okul adı: Enforex (www.enforex.com)

  Merkezler: Barcelona, Granada, Madrid, Marbella, Salamanca, Sevilla and Valencia

  Almanca

  Okul adı: DID Deutsch Institute (www.did.de)

  Merkezler: Frankfurt, Berlin, Hamburg, Münih

  Arapça

  Okul adı: SprachCaffe Languages Plus (www.sprachcaffe.com)

  Merkezi: Fas (Rabat)

 • MEVCUT ÖĞRENCİLERİMİZ İLE İLGİLİ UYGULAMA

  2016-2017 Eğitim öğretim yılında Vizyon Kolejinde ikinci yabancı dil eğitimi olarak İspanyolca eğitimi gören öğrencilere ISP1 eğitimi verilmektedir. Bu öğrencilerden başarılı olanlar 2017-2018 yılında ISP2 eğitimine devam edebileceklerdir. Bu öğrencilerden dileyenler Almanca ya da Arapça sınıflarına geçebilirler.

 • HANGİ SEVİYEDE NE YAPABİLİRİM?

  Vizyon Kolejinde yabancı dil öğretiminde esas alınan Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Sınıflandırılması (The Common European Framework) diller için belirlenmiş değerlendirme ve referans sistemidir.

  Üç adet seviyeden oluşur:

  1- Temel kullanıcı (A1 ve A2 düzeyleri)

  2- Bağımsız kullanıcı (B1 ve B2 düzeyleri)

  3- Usta kullanıcı (C1 ve C2 düzeyleri)

  Buna göre herbir seviyedeki kullanıcının hedeflenen dildeki kullanım becerileri aşağıdaki tablolarda kısaca izah edilmiştir.

  Dinleme

  A1: 

  Benimle, ailemle ve yakın çevremle ilgili tanıdık sözcükleri ve çok temel kalıpları, yavaş ve net konuşulduğunda anlayabilirim.

  A2: 

  Beni doğrudan ilgilendiren konularla ilişkili kalıpları ve çok sık kullanılan sözcükleri anlayabilirim. (Örneğin; En temel kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş, yerel çevre, meslek). Kısa, net, basit ileti ve duyurulardaki temel düşünceyi kavrayabilirim.

  B1:

  İş, okul, boş zaman vb. ortamlarda sürekli karşılaşılan bildik konulardaki net, standart konuşmanın ana hatlarını anlayabilirim. Güncel olaylar ya da kişisel ilgi alanıma giren konularla ilgili radyo ve televizyon programlarının çoğunun ana hatlarını yavaş ve net olduğunda anlayabilirim.

  B2:

  Güncel bir konu olması koşuluyla uzun konuşma ve sunumları anlayabilir, karmaşık tümcelerle yapılan tartışmaları takip edebilirim. Televizyon haberlerini ve güncel olaylara ilişkin programların çoğunu anlayabilirim. Standart dilin kullanıldığı filmlerin çoğunu anlayabilirim.

  C1:

  Açıkça yapılandırılmamış ve ilişkiler açıkça belirtilmemiş sadece ima edilmiş olsa bile uzun konuşmaları anlayabilirim. Televizyon programlarını ve filmleri fazla zorluk çekmeden anlayabilirim.

  C2:

  İster canlı ister yayın ortamında olsun, hiçbir konuşma türünü anlamakta zorluk çekmem. Sadece normal anadili konuşma hızında ise, aksana alışabilmem için biraz zamana ihtiyacım olabilir.

  Okuma

  A1: 

  Katalog, duyuru ya da afiş gibi yazılı metinlerdeki bildik adları, sözcükleri ve çok basit tümceleri anlayabilirim.

  A2: 

  Kısa ve basit metinleri okuyabilirim. İlanlar, kullanım kılavuzları, mönüler ve zaman çizelgeleri gibi basit günlük metinlerdeki genel bilgileri kavrayabilir ve kısa kişisel mektupları anlayabilirim.

  B1:

  Meslekle ilgili ya da günlük dilde en sık kullanılan sözcükleri içeren metinleri anlayabilirim. Kişisel mektuplarda belirtilen olay, duygu ve dilekleri anlayabilirim.

  B2:

  Yazarların belirli tutum ya da görüşü benimsedikleri, güncel sorunlarla ilgili makaleleri ve raporları okuyabilirim. Çağdaş edebi düzyazıyı anlayabilirim.

  C1:

  Üslup farklılıklarını da ayırt ederek uzun ve karmaşık, somut ya da edebi metinleri okuyabilir, ilgi alanımla alakalı olmasalar bile herhangi bir uzmanlık alanına giren makale ve uzun teknik bilgileri anlayabilirim.

  C2:

  Kullanım kılavuzları, uzmanlık alanına yönelik makaleler ve yazınsal yapıtlar gibi soyut, yapısal ve dil bilgisel açıdan karmaşık hemen hemen tüm metin türlerini kolaylıkla okuyabilir ve anlayabilirim.

  Karşılıklı Konuşma

  A1: 

  Karşımdaki kişinin söylediklerini daha yavaş bir konuşma hızında yinelemesi ve söylemek istediklerimi oluşturmada bana yardımcı olması koşuluyla, basit yoldan iletişim kurabilirim. O anki gereksinime ya da çok bildik konulara ilişkin alanlarda basit sorular sorabilir ve cevap verebilirim.

  A2: 

  Bildik konular ve faaliyetler hakkında doğrudan bilgi alışverişini gerektiren basit ve alışılmış işlerde iletişim kurabilirim. Genellikle konuşmayı sürdürebilecek kadar anlamasam da kısa sohbetlere katılabilirim.

  B1:

  Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken ortaya çıkabilecek birçok durumla başa çıkabilirim. Bildik, ilgi alanıma giren ya da günlük yaşamla ilgili (Örneğin; aile, hobi, iş, yolculuk ve güncel olaylar gibi) konularda hazırlık yapmadan konuşmalara katılabilirim.

  B2:

  Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konulardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.

  C1:

  Kullanacağım sözcükleri çok fazla aramaksızın, kendimi akıcı ve doğal bir biçimde ifade edebilirim. Dili, toplumsal ve mesleki amaçlar için esnek ve etkili bir şekilde kullanabilirim. Düşünce ve fikirlerimi açık bir ifadeyle dile getirebilir ve karşımdakilerin konuşmalarıyla ilişkilendirebilirim.

  C2:

  Hiç zorlanmadan her türlü konuşma ya da tartışmaya katılabilir; deyimler ve konuşma diline ait ifadeleri anlayabilirim. Kendimi akıcı bir şekilde ifade edebilir, anlamdaki ince ayrıntıları kesin ve doğru bir biçimde vurgulayabilirim. Bir sorunla karşılaşırsam, geriye dönüp, karşımdaki insanların fark etmelerine fırsat vermeyecek bir ustalıkla ifadelerimi yeniden yapılandırabilirim.

  Sözlü Anlatım

  A1: 

  Yaşadığım yeri ve tanıdığım insanları betimlemek için basit kalıpları ve tümceleri kullanabilirim.

  A2: 

  Basit bir dille ailemi ve diğer insanları, yaşam koşullarımı, eğitim geçmişimi ve son işimi betimlemek için bir dizi kalıp ve tümceyi kullanabilirim.

  B1:

  Deneyimlerimi, hayallerimi, umutlarımı, isteklerimi ve olayları betimlemek için çeşitli kalıpları yalın bir yoldan birbirine bağlayabilirim. Düşünce ve planlara ilişkin açıklamaları ve nedenleri kısaca sıralayabilirim. Bir öyküyü anlatabilirim, bir kitap ya da filmin konusunu aktarabilirim ve izlenimlerimi belirtebilirim.

  B2:

  İlgi alanıma giren çeşitli konularda açık ve ayrıntılı bilgi verebilirim. Çeşitli seçeneklerin olumlu ve olumsuz yanlarını ortaya koyarak bir konu hakkında görüş bildirebilirim.

  C1:

  Karmaşık konuları, alt temalarla bütünleştirerek, açık ve ayrıntılı bir biçimde betimleyebilir, belirli bakış açıları geliştirip uygun bir sonuçla konuşmamı tamamlayabilirim.

  C2:

  Her konuda bağlama uygun bir üslupla ve dinleyenin önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak şekilde konuşmamı etkili ve mantıksal bir şekilde yapılandırabilir, açık, akıcı bir betimleme ya da karşıt görüş sunabilirim.

  Yazılı Anlatım

  A1: 

  Kısa ve basit tümcelerle kartpostal yazabilirim. Örneğin; Tatil kartpostalıyla selam göndermek gibi. Kişisel bilgi içeren formları doldurabilirim Örneğin: Otel kayıt formuna isim, uyruk ve adres yazmak gibi.

  A2: 

  Kısa, basit notlar ve iletiler yazabilirim. Teşekkür mektubu gibi çok kısa kişisel mektupları yazabilirim.

  B1:

  Bildik ya da ilgi alanıma giren konularla bağlantılı bir metin yazabilirim. Deneyim ve izlenimlerimi betimleyen kişisel mektuplar yazabilirim.

  B2:

  İlgi alanıma giren çok çeşitli konularda anlaşılır, ayrıntılı metinler yazabilirim. Belirli bir bakış açısına destek vererek ya da karşı çıkarak bilgi sunan ve nedenler ileri süren bir kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Olayların ve deneyimlerin benim için taşıdıkları önemi ön plana çıkaran mektuplar yazabilirim.

  C1:

  Görüşlerimi ayrıntılı bir biçimde, açık ve iyi yapılandırılmış metinlerle ifade edebilirim. Bir mektup, kompozisyon ya da rapor yazabilirim. Önemli olduğunu düşündüğüm konuları ön plana çıkararak karmaşık konularda yazabilirim. Hedef belirlediğim okuyucu kitlesine uygun bir üslup seçebilirim.

  C2:

  Uygun bir üslup açık, akıcı metinler yazabilirim. Okuyucunun önemli noktaları ayırt edip anımsamasına yardımcı olacak etkili, mantıksal bir yapılandırmayla bir durum ortaya koyan karmaşık mektuplar, raporlar ya da makaleler yazabilirim. Mesleki ya da edebî yapıt özetleri ve eleştirileri yazabilirim.

Veli Alanı