Kurucusu bir dilbilimci olan Vizyon Kolejinde, İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşüyor.

İngilizce eğitiminin öncelikli amacı öğrenciyi ‘’konuşturmak’’ olmalıdır. Vizyon Koleji yabancı dil öğretiminde iletişim odaklı, harmanlanmış eğitim modeli olan Dynamic Immersion kullanılır. Beynin her iki yarısını da kullandırarak dil öğrenimi sağlayan bu yöntemde öğrenciler İngilizce ifadeleri, anadil edinme süreçlerine benzer biçimde, ''hiçbir Türkçe referansı olmaksızın'', gerçek yaşam kesitlerinden oluşan resimleri, gerçek ortam sesleriyle dijital ortamda eşleştirerek, ''görsel ve işitsel olarak deneyimselleştirerek'' hafızaya alır ve kullanırlar. Sınıfta yapılan iletişim odaklı uygulamalar ile kazanımlar pekiştirilir. Tamamen interaktif ve teknoloji tabanlı bir sistem olan Dynamic Immersion ile İngilizce öğrenme süreçleri hem okula hem de günlük yaşama entegre edilir ve bu sayede hızlı ve kalıcı öğrenme sağlanır. Vizyon Kolejinde İngilizce öğretmenleri sınıfta, interaktif faaliyetleri ve görevleri yöneten ve öğrenme süreçlerini yöneten ‘’moderatörler’’ olarak görev yaparlar. Amerika'lı dilbilimciler tarafından geliştirilen ve dünya çapında yaygın olarak kullanılan Dynamic Immersion modeli, kur sistemiyle örgün eğitim ortamına entegre edilerek Türkiye'de ilk defa Vizyon Kolejinde başarıyla uygulandı.

Veli Alanı