Biz mentör öğretmeni öğrencinin okuldaki velisi olarak görüyoruz. Mentör öğretmen sistemi ile okul, öğrenci ve veli arasındaki iletişim ve işbirliğini  yapılandırıyoruz.

Okulda geçen zaman öğrencilerin yaşamlarının büyük bir bölümünü kapsar. Ailelerinden uzakta geçen süre içinde öğrencilerin, kendisini yakın hissedeceği, derdini ve sorunlarını paylaşıp çözüm bulmada destek alacağı, onu gözeten, yol gösteren, örnek olan bir büyüğe ihtiyaç duyar. Bu kişinin varlığı öğrenciye özgüven, sahiplenme ve sorumluluk duygusu verir, motivasyonunu artırır.

5.Sınıftan başlayarak Vizyon Kolejinde her öğrencinin bir mentör öğretmeni vardır.

Mentör öğretmeni öğrencimizin kampüsteki yaşantısını gözler, onunla belli aralıklarla bireysel olarak görüşür, dile getiremediği ya da ifade etmekte zorlandığı sorunlarının çözümüne destek olur, aracı olur,  yol gösterir. Ona okuldaki abisi, ablası gibi davranır, samimi geribildirimlerle davranışlarında olumlu değişiklikler sağlamayı amaçlar. Belirli aralıklarla öğrencinin rehber öğretmeni, branş öğretmenleri ve velisi ile de iletişime geçerek öğrencinin durumunu istişare eder. Mentör öğretmenin veli ile iletişim amacı bir eğitimci gözüyle durum değerlendirmesi yaparak görüşlerini bildirmek ve veliye de danışmanlık desteği vermektir.

Mentörlük Vizyon Koleji öğretmen kadrosunun yapılandırımasında çok önemsenir. Öğretmenlerimiz mentörlük çalışmalarının verimli ve nitelikli biçimde yürütüllmesi için yıl boyu eğitim alıp, akademik direktörler tarafından yönlendirilirler.

Veli Alanı