Çocuklar bugün nüfusun %20'siyken, geleceğimizin  %100'üdür. Geleceğimiz olan çocukları geleceğe, geleceğin eğitimiyle hazırlamak zorundayız.

Bu sayfa teknolojinin eğitimde akıllı ve verimli  kullanımının eğitim kalitesini ne kadar yükselttiğini anlattığı kadar, teknoloji desteği olmadan verilen eğitimde nelerden mahrum kalınacağını da göstermektedir. 

Günümüzde sahip olduğumuz eğitim teknolojileri ile bu sayfada anlatılanlardan çok daha fazlasını yapmak da mümkündür... 

Teknoloji ile...

Daha Çok Kitabımız Var!

Vizyon Kolejinde öğrencilerin klasik bir okula göre daha çok kitabı var. Üstelik hem dijital olarak hem de basılı olarak. Ama vizyoner öğrenciler ve öğretmenler tüm ders kitaplarını (ve dijital kütüphaneleri) tablet bilgisayarda taşıyabildikleri ve onlara istedikleri zaman saniyeler içinde erişebildikleri için basılı kitapları taşımayı tercih etmiyorlar.

Daha Çok Defterimiz Var!

Vizyon Kolejinde defter olarak bu alanda  Microsoft'un en gelişmiş uygulaması olan OneNote kullanılıyor. Öğrencilerimizin her ders için öğretmenleri tarafından oluşturulan ve paylaşılan ayrı ayrı defterleri var. Ama vizyoner öğrenciler bu defterlere sadece yazı yazmakla yetinmiyor. Onlar defterlerine resim, PDF dosyası, video, ses kaydı, internet arama sonucu ve diledikleri ekran görüntüsünü de ekleyebiliyor. Vizyoner öğretmenler, öğrencilerinin defterlerine 24 saat erişebiliyor, kontrol edebiliyor, üzerinde düzeltme yapıp, not ekleyip, geribildirim verebiliyor. Öğrenciler  bu defterleri diledikleri zaman yazıcı çıktısı olarak da alabiliyor.

Daha Çok Kalemimiz Var!

Vizyon Kolejinde öğrencilerin klasik yöntemlerle eğitim verilen bir okuldaki öğrenciye göre çok daha fazla kalemi var. Vizyoner öğrencilerin  bir tane dijital kalemi, o kalemin ise onlarca farklı fonksiyonu, kalınlık  ayarı ve binlerce farklı rengi var. Bir kurşun kalem boyunda ve ağırlığında olan bu dijital kalem profesyonel mimarların ve sanatçıların kullanabileceği kalite ve hassaslıkta yazı yazma ve çizim yapma olanağı sağlıyor.

Klasik eğitim araç ve gereçlerini gereken yerlerde en doğru biçimde kullanıyoruz.

Vizyon Kolejinde Yazılı sınavları , Süreç izleme Sınavları (SİS) - Tarama testleri (7,8,11,12. Sınıflar), Soru bankaları, deneme sınavları (7,8,11,12. Sınıflar), Okuma çemberi kitapları ( Roman, öykü) Proje & portfolyo sunumları ve görsel sanatlar derslerinde (resim, heykel, seramik, hat, ebru vb) klasik ders araç gereçleri ve basılı materyaller kullanılıyor.

Öğrenciler Daha Hızlı Öğreniyor 

Teknoloji ürünü interaktif görsellerle zenginleştirilmiş ders içerikleri öğrenmeyi bir deneyime dönüştürür. Zenginleştirilmiş öğrenme deneyimleri öğrencilerin içeriğe olan ilgisini arttırır.  İnsan beyni ilgi duyduğu şeyleri çok daha kolay  öğrenir ve kısa sürede hafızaya alır.  Bu durum öğrencide öğrenme özgüvenini yükseltir. Kısalan anlatım ve öğrenme süreleri sayesinde öğrencilerin farklı uygulamalar ve etkinliklerle bilgiyi beceriye dönüştürmesine zaman kalır. Eğitimin nihai amacı da zaten bilgiyi beceriye dönüştürmektir.

Daha İyi Ölçüyoruz
Vizyon Koleji bir 21.yüzyıl okulu olarak eğitimde teknolojiyi akllı ve verimli olarak kullanma becerisine sahiptir. Türkiye'nin en güçlü öğrenme teknolojileri kurumu Sebit'in Proje okulu olan Vizyon Kolejinde,  öğrencilerin öğrenme süreçleri kazanımlar ve alt kazanımlar seviyesinde Yapay Zeka Teknolojileri ile ölçülür. Bir başka deyişle biz öğrencimizin sadece hangi kazanımı kavrayamadığını değil, bu duruma daha önceki yıllarda öğrenilemeyen hangi kazanımların neden olduğu da görebiliyor, Modüler Ödev Sistemi, Süreç İzleme Sınavları Ve bireyselleştirilmiş etüt çalışmalarıyla kalıcı çözümler üretebiliyoruz.

Öğrencilerin Motivasyonu ve Özgüveni Daha Yüksek.

Teknoloji destekli eğitim yöntemleri ve dijital içerikler, öğrencileri kendi öğrenme stili ve hızına uygun içerik ve yöntemlerle buluşturur, öğrenme ortamlarını zenginleştirir, öğrenmeyi zaman ve mekandan bağımsız hale getirir. Teknoloji destekli ölçme ve değerlendirme altyapısı öğrenme güçlüklerine bireysel çözümler üretir. Bu sayede sınıfta birileri daha hızlı öğreniyor olsa da, kimse geride kalmaz, dersten kopmaz.  Sınıfta herkesin öğrenme motivasyonu yüksek olur. Bu da sınıfta öğrenme sinerjisini ve dinamizmi.sağlar. Bu nedenle Vizyon Koleji öğrencileri okula çok mutlu gelir ve giderler.

Öğrenme İletişimi ve İşbirliği Artıyor. 

21.Yüzyılın en önemli becerilerinden olan iletişim, paylaşım ve işbirliği ortamında çalışmak Vizyon Koleji öğrencilerinin yaşam biçimidir. Dijital defterler ile öğrenci ve öğretmenler birbiriyle sürekli iletişim halinde kalırlar. Zaman ve mekan sınırlaması olmaksızın birçok çalışmayı ortak yapabilirler. Bu olanaklar aynı zamanda en önemli öğrenme biçimlerinden biri olan Akran Öğrenmesini de eğitimin doğal parçası haline getirir.

Öğrenciler Daha Çok Beceri Kazanıyor. 

Günümüzün profesyonel dünyasında çalışanların Word, Excel, Powerpoint, Outlook, OneNote gibi birçok Microsoft Office uygulamasını nitelikli biçimde kullanmaları gerekiyor. Microsoft Showcase School olarak dünyaya örnek olarak gösterilen Vizyon Koleji, eğitimlerinde Microsoft Office yazılımları ana platform olarak kullanıldığı için öğrencilerimiz 5. sınıftan itibaren bu programları ileri düzeyde ve nitelikli olarak kullanmaya başlıyorlar.  Vizyon Koleji öğrencileri mezun olduklarında, ülkemizdeki ortalama üniversite mezunlarının çoğundan daha fazla donanıma sahip oluyorlar.

 Eğitim Daha Güvenli 

Teknoloji aynı zamanda okulda yüksek güvenlik ve kontrol kabiliyeti sağlar. Koruyucu  güvenlik duvarı uygulamaları okuldayken öğrencilerin istenmeyen sitelere girmesini engeller. Okula özel tasarlanmış tablet bilgisayarlar kendiliğinden güncellenir ve üzerlerine farklı programların (oyun vs.) yüklenmesini imkansızlaştırır. Öğretmenler sınıfta tüm öğrencilerin ekranlarını aynı anda görebilir, dilerse ekranları kontrol edebilir, kısıtlayabilir ya da kapatabilir. Öğretmen ve veliler öğrencilerin akıllı defterlerini diledikleri zaman ve yerde inceleyebilir ya da öğrencilerin kullandığı eğitim yazılımlarının performans raporlarını inceleyebilir. Yani teknoloji okula hem güvenlik hem de şeffaflık getirir.

Veli Alanı