Kurucusu bir dilbilimci olan Vizyon Kolejinde 5. sınıf İngilizce hazırlık yılıdır. İngilizce saatinde okul bir dil okuluna dönüşür.

Ortaokulda 5. sınıf İngilizce hazırlık sınıfı olarak planlanmıştır. Hazırlık sınıfında öğrencilere çok yoğun olarak İngilizce eğitimi verilir. 6. sınıftan itibaren İngilizce dersi koruma, geliştirme ve özel amaçlı çalışmalarla devam eder. İngilizce öğretim programı Integrated Skills (Bağlantılı Beceriler), Core Skills (Temel Beceriler) olmak üzere 2 ana kategoride yapılan çalışmalardan oluşur. Eğitim interaktif dijital platformlar ile zenginleştirilir ve öğrenmenin evde de devam etmesini sağlar. Eğitimde iletişim dili olarak sadece İngilizce kullanılır. Yaparak yaşayarak öğrenme metotları olan öykülendirme (Storytelling), dil oyunları (Language Games), yaratıcı drama (Creative Drama), ve proje çalışmalarıyla öğrenciler İngilizce diliyle iç içe zaman geçirirler, dile maruz kalırlar.

Ölçme-değerlendirme ve Akreditasyon

Öğrenci performansı, yapay zeka teknolojileri kullanılarak, ders izleme ölçekleri ve ödev çizelgeleriyle takip edilmektedir. Hafta sonu ve günlük ödevlerle öğrencinin yabancı dille teması sağlanmaktadır. Ayrıca proje ödevleri, performans görevleri, sunum hazırlama, ara tatil ve yaz dönemi kitap okuma ödevleri verilmektedir. Ortaokul İngilizce eğitiminin akreditasyon hedefi B1 düzeyini belgeleyen Cambridge PET sertifikası almaktır. Bununla birlikte program dileyen öğrencilerin daha üst düzeylere ulaşmasını da mümkün kılacak potansiyeldedir.

Cambridge PET sertifikası nedir? Neden önemlidir?

Cambridge English: Preliminary for Schools (PET) öğrencilerin yazılı ve sözlü İngilizceyi günlük yaşamlarında kullanabildiklerini gösteren orta seviye bir yeterliktir. Cambridge English sertifikası tüm dünyada kolejler, üniversiteler, ve hükümetler tarafından İngilizce dilinde yetkinliği kanıtlayıcı belge olarak kabul görmektedir.

Öğrencilerimiz 2. dil olarak İspanyolca ya da Almanca'yı okulda öğrenirken, aynı yöntemle 20 farklı dilden istediğini kendi kendine öğrenme becerisini kazanıyor.

Vizyon Koleji yabancı dil eğitim modeli dünya vatandaşlığı hedeflenerek yapılandırıldı. Biz öğrenmeyi öğrenmiş bireylerin gelecekte fark oluşturacaklarını çok iyi biliyoruz. Bu nedenle bizce başarı bir öğrencinin dilediği herhangi bir yabancı dili, aynı sistemle, hızlı biçimde öğrenme ve yaşamının bir parçası haline getirebilme becerisi kazanmasıdır. Vizyon Koleji modern diller programı bu vizyonla oluşturulmuş olup, büyük bir başarıyla uygulanmaktadır.

Veli Alanı