VİZYON KAZANDIRAN EĞİTİM MODELİ: FLEXA

Vizyon Kolejinin özgün 21. yy eğitim modeli FLEXA, uluslararası eğitim otoritelerince dünyaya örnek olarak gösteriliyor. 

 

Dünyanın en büyük eğitim teknolojileri kuruluşu olan Amerikan ISTE yetkilileri ile eğitim bilimleri alanında uluslararası otoritelerden olan Arizona State Üniversitesi (ASU) akademisyenleri, 21. yy eğitim modeli FLEXA’yı yerinde incelediler ve ISTE standartlarına göre denetlediler.  Eğitim modelimiz FLEXA, güçlü ve yenilikçi bir eğitim modeli olarak otoritelerden tam not aldı ve dünyada eğitimin dönüşümüne ilham verecek örnekler arasında gösterildi. 

 

FLEXA sisteminin konsept omurgasını 6 ANAHTAR anlayışı oluşturur.  

 

Bu sistemde bir eğitim-öğretim yılı her biri 6 haftadan oluşan 6 periyot içerir. Bu periyotlardan üçü birinci dönem, diğer üçü de ikinci dönemde tamamlanır. Bu sayede Vizyon Kolejinde akademik planlama yıllık olarak değil, periyodik olarak yapılır. Okulun akademik durumu, öğrencilerin akademik gelişimi ve öğretmen performansları her periyotta gözden geçirilir ve yüksek nitelikli geri bildirimler ile sistemin sürekli iyileşmesi, güncellenmesi ve gelişmesi sağlanır.  

 

Herbir 6 haftalık periyotta  yapılan akademik çalışmalar da kendi içinde  6 süreçten oluşur. Bu süreçler sırasıyla  Öğret, Ölç, Tamamla, Pekiştir, Hızlandır  ve Koru adını alır. 

 

Birinci aşama Öğretme sürecidir. Periyot müfredatındaki konu anlatımları ilk dört haftada tamamlanır. Konu anlatımlarının tamamlandığı 4 hafta sonunda  Süreç İzleme Sınavı (SİS) uygulanır. Türkiye'nin en güçlü ölçme değerlendirme kurumu Sebit tarafından her periyotta Vizyon Kolejine özel olarak hazırlanan ve değerlendirilen bu sınav ile dört haftalık öğretme sürecinde öğrencilerin kazanım performansları ölçülür ve SİS sonuçlarına göre bireyselleştirilmiş etüd ve kazanım tamamlama çalışmaları yapılır. Kazanım eksiği tamamlanan öğrenciler, kazanımlarını beceriye dönüştürebilecekleri pekiştirme ve hızlandırma etkinliklerine katılırlar. Ulusal sınav hazırlığı yapılan sınıflarda bu çalışmalar kronometrik test ve deneme sınavları olarak uygulanır.  Modüler Ödev Sistemiyle yapılandırılan ev çalışmaları daha önceki konuların düzenli olarak tekrar edilerek korunmasını sağlar. Her periyodun son haftasında  Periyot Tamamlama Sınavları (PTS) yapılır. 

 

Flexa uluslararası ISTE standartları esas alınarak oluşturulmuş bir eğitim modelidir. 

 

Vizyon Koleji eğitim sistemi FLEXA, dünyanın en büyük eğitim teknolojileri platformu olan ISTE (International Society for Technology in Education) tarafından belirlenen ve uluslararası kabul gören standartlara göre oluşturuldu. Oluşturulan bu standartların amacı öğrenci dünyada eğitimin dönüşümünü  sağlamaktır. ISTE standartları öğrenci merkezli öğrenme uygulamaları, öğretim teknikleri ve eğitimde teknolojinin verimli kullanımında mükemmellik için oluşturulmuştur. Bu standartların uygulanması eğitim ortamlarında aşağıdaki beceri ve yeterlilikleri kazanılmasını amaçlar.  

 

  • Öğrencilerde problem çözme, eleştirel düşünme ve yaratıcılık gibi üst düzey düşünme becerilerini geliştirmek 
  • Öğrencileri gelecekte onları bekleyen rekabetçi küresel iş dünyasına hazırlamak  
  • Okulda öğrenci merkezli, proje tabanlı ve online eğitim ortamları oluşturmak  
  • Okulda dijital öğrenme ortamları oluşturmak için rehberlik etmek  
  • Dijital çağın gerektirdiği çalışma, işbirliği ve karar verme ortamlarını oluşturmak ve bunlara ilham vermek. 

 

FLEXA okulu aktif bir yaşam alanı haline getirir. Öğrenme sorumluluğu öğrenciye verilir. 

Öğrenme sorumluluğunun öğrencide olduğu Vizyon Kolejinde 5. sınıftan itibaren kabinet derslik uygulaması yapılır. Okulda zil çalmaz. Üniversitelerde olduğu gibi, öğrenciler farklı dersler için, o ders için özel tasarlanmış olan dersliklere giderler. Bu sistem ile öğretmen öğrenme ortamının tasarımı kendi kendine inşa eder ve öğrencilerini her zaman daha donanımlı bir şekilde karşılar, ihtiyaç duyduğu tüm materyallere kolayca erişim imkanına sahip olur. Öğrencilerin, ders için öğretmeninin odasına gitmesi öğrencinin "öğrenmeyi talep eden konumuna” gelmesini sağlar. Sınıfın sadece o ders ile ilgili materyallerden oluşması, öğrencinin motivasyonunu, derse olan ilgisini artırır, havaya sokar,  sürekli aynı derslikte ve aynı sırada oturuyor olmanın getireceği monotonluğu, motivasyona dönüştürür.  

 

Eğitimde dinamik yaklaşımları ve hareketliliği savunuyoruz.  

Uslu uslu oturup ders dinleyen, susturulmuş, pasif öğrencilerin olduğu eğitim ortamları istemiyoruz. Bir 21. yüzyıl okulunda eğitim her an dinamik ve esnek olmalıdır. Bu anlayışla hem okulun fiziksel olanaklarının kullanımında, hem ders planlarında, hem de akademik işleyişte dinamizmi ve kişiye özel yaklaşımları destekliyoruz.  

 

Eğitimde teknolojinin verimli kullanımını önemsiyoruz ama teknolojiyi tek başına bir değer olarak görmüyoruz. Teknolojinin eğitimi yaşamın bir parçası haline getirdiği ve dinamikleştirdiği, harmanlanmış eğitim modellerini aktif olarak kullanarak  öğrencinin evde yaptığı çalışmaları da yapılandırıyor ve eğitim öğretimi çok daha verimli ve kalıcı hale getiriyoruz.

Veli Alanı