BAŞVURU FORMU

Formu doldurmanızın ardından Çağrı Merkezimiz tarafından aranarak detaylı olarak bilgilendirileceksiniz.

YAŞAM BOYU BAŞARI İÇİN ÖNCE VİZYON GEREK!

Sosyal hayatta yaşadığımız hızlı değişimler geleceği çok belirsiz bir hale getiriyor. Harvard üniversitesinde yapılan bir araştırmaya göre bugün ilkokulda okuyan çocukların %65'i, üniversiteden mezun olduklarında günümüzde henüz mevcut olmayan işleri yapıyor olacaklar. Bu nedenle çocuklarımızı  geleceğin belirsizliğine en iyi uyum sağlayacak ve her koşul altında başarılı olabilecek, donanımlı, özgüveni yüksek, ve dünya vatandaşı olmaya aday bireyler olarak yetiştirmek zorundayız. Biz, tek rekabetçi becerinin öğrenebilme becerisi olduğuna inanıyor ve eğitimin asıl görevinin çocuklara nasıl öğrenebileceklerini öğretmek olduğunu savunuyoruz. Bu anlayışla oluşturulan Vizyon Koleji eğitim modeli, öğrencileri 21. yüzyılın dört temel becerisi olan yaratıcılık, işbirliği, iletişim ve problem çözme becerileriyle donatıyor.

OKUL ÖNCESİ VE İLKOKUL EĞİTİMİ

Okul öncesi ve ilkokul yılları çocukların karakterini ve geleceğini şekillendiren en önemli yıllardır. Vizyon Kolejinde uygulanan Flexa İlk Yıllar programı 4 yaştan 4. sınıfa kadar olan eğitimi tematik yaklaşımla bütünsel olarak yapılandırır. Tematik yaklaşım, seçilen temalar çerçevesinde farklı disiplinleri bir araya getirip ilişkilendirerek kavramları bir bütünün içinde ele alır. Çocuklar pozitif iletişim ve işbirliğini esas alan bir atmosferde kendilerini daha rahat ifade ederler. Olumlu sosyal iletişim becerilerini kolayca öğrenirler. Saygı, sabır ve net kuralların olduğu besleyici bir çevrede kabul görmek, sosyal, duygusal becerilerini ve özgüvenlerini geliştirir.

ORTAOKUL EĞİTİMİ

Vizyon Kolejinde ortaokul öğrencileri bir yandan aktif öğrenme ortamlarında kendilerini dünya vatandaşı haline getiren 21. yüzyıl becerilerini kazanırken, diğer yandan da LGS'ye etkin bir hazırlık süreci yaşar. Türkiye'nin en güçlü ölçme değerlendirme ve öğrenme teknolojileri kurumu Sebit tarafından, Proje Okulu kapsamında özel olarak hazırlanan içerik ve ölçme araçlarıyla öğrenciler sınava yüksek hedeflerle hazırlanır. Klasik içerik ve yöntemlere ek olarak, teknolojinin akıllı ve verimli kullanımı, modüler ödev sistemi, modüler etüt sistemi, mentör öğretmen uygulamaları, süreç izleme sınavı(SİS) gibi öncü uygulamalar hem öğrencilerin hem de öğretmenlerinin verimini yükseltir, gücüne güç katar.

LİSE EĞİTİMİ

Vizyon Koleji öğrencisi, 9. sınıftan itibaren üniversite adayıdır. Bu nedenle biz liseye ‘’Üniversite Hazırlık Okulu’’ diyoruz. 9 ve 10. Sınıflarda kişisel gelişim donanımları üzerine yoğunlaşan Üniversite Hazırlık Okulu programı 11 ve 12. sınıflarda SınavPLUS adı verilen, yüksek başarı odaklı özel bir içerikle uygulanıyor. SınavPLUS programında her öğrenci üniversite sınavlarında uzmanlaşmış, profesyonel bir ‘’Sınav Koçu’’ tarafından izlenir ve yönlendirilir. Öğrencilerin okul dışında özel kurs, rehberlik, danışmanlık vb. takviyeler almasına kesinlikle gerek kalmaz. Tüm eğitim çalışmaları okulda yapılacağı için, öğrenci dilerse ders dışı saatlerini ailesine, sosyal yaşamına ve kişisel gelişimine ayırabilir.

YORUMLAR

Vizyon Koleji teknolojinin akıllı ve verimli kullanımının eğitimi nasıl güçlendirdiğini tüm dünyaya kanıtladı ve eğitimin dönüşümüne ilham veren örneklerden biri olmayı başardı.

Anthony Prince
Microsoft Senior Director Worldwide Education

Vizyoner öğretmen akademisine yapılan çalışmaların öğretmenler üzerindeki olağanüstü etkisinden çok etkilendim. Türkiye'de yaşıyor olsam, bu okulda çalışmak isterdim.

Teresa Foulger
Akademik Danışma Kurulu Üyesi

Vizyon Kolejinde geçirdiği bir yılın ardından çocuğumdaki değişime ve gelişime hala inanamıyorum. Simay okula mutlu gidiyor, mutlu dönüyor. Teşekkürler Vizyon Koleji.

Aylin Kaya
İlkokul velisi

Mehmet, LGS'ye mükemmel bir hazırlık dönemi yaşadı. Eğitim sistemi ve öğretmenlerin kalitesi mükemmeldi.

Bengü Saltık
Ortaokul Velisi

Vizyon Koleji bir liseden çok daha fazlasını veriyor. Şimdiden kendimi profesyonel yaşamın bir parçası gibi hissediyorum.

Efe Görkem Bildi
Lise Öğrencisi

Fen Lisesini bırakıp 12. sınıfı Vizyon kolejinde okuma kararı aldığımda herkes şaşırmıştı. Hedefime ulaşmamda emeği geçen tüm öğretmenlerime teşekkür ediyorum.

Kasım Işık
Mezun Öğrenci / Çapa Tıp Fakültesi