Vizyon Farkı

VİZYON KOLEJİNİ FARKLI KILAN ÖZELLİKLERİ

Okul seçimi çocuklarımız için vereceğimiz en önemli kararların başında geliyor. Her veli doğal olarak canından çok sevdiği en değerli varlıkları için elinden gelen en iyi eğitim ortamını sağlamaya çalışır. Birçok okul seçeneği arasından karar vermek zor olur çoğu zaman. Bu nedenle Vizyon Kolejini diğer okul alternatifleriyle karşılaştırmak isteyen velilerimiz için okulumuzun farkını anlattık.

Karşılaştırma yaparken okullar arasında kalite, nitelik ve ücret farkını oluşturan bu kriterleri mutlaka göz önünde tutmanızı önemle hatırlatırız.

1
VİZYONER ÖĞRETMENLERİN OKULU

Nitelikli eğitim için nitelikli öğretmenler gerekir. Vizyon Kolejinin en büyük farkı öğretmen kalitesidir. Profesyonel gelişime açık vizyoner öğretmenler Vizyon Kolejini tercih ediyor.

2
EĞİTİM VİZYONU

Vizyon Koleji eğitim felsefesinin merkezinde “insan” vardır. Öğrenci önce insandır, öğretmen önce insandır, veli önce insandır. Her insan ‘’biriciktir’’. Dolayısıyla yapılan her şey, alınan her karar önce insan için olmalıdır

3
OKULDA ÜNİVERSİTE KONSEPTİ

Vizyon Koleji akademik sistemi FLEXA, öğrencilerde, özyönetim becerilerini geliştirmek ve öğrenme motivasyonunu yükseltmek amacıyla bir üniversitenin öğrencisine sağladığı esnekliği ve atmosferi sağlıyor.

4
İNGİLİZCE KONUŞAN OKUL

Vizyon Kolejinde uygulanan İngilizce ve modern diller öğretim programları akademik ekibimiz tarafından bizzat yapılandırılmakta ve yönetilmektedir. Bu nedenle İngilizce eğitimi Vizyon Kolejinin en iddialı olduğu ve fark yarattığı alanların başında gelir.

5
POZİTİF EĞİTİM UYGULAMALARI

Pozitif eğitim yaklaşımı geleneksel akademik becerilerin yanı sıra mutluluğun da hedef alındığı bir eğitim modelidir. Bu modelde okul olumlu kişilik özelliklerini geliştiren, bireyin güçlü yanlarını ortaya çıkarmayı sağlayan ve içinde bulunduğu durumla baş etme becerilerini kazandıran, böylece bireyi hayata tüm yönleriyle donanımlı hazırlayan bir kurum olmalıdır...

6
TEKNOLOJİ DOSTU OKUL

Biz 21. yüzyılda eğitim ve öğretimin klasik araç ve yöntemlerle sınırlanmaması gerektiğini savunuyoruz. Bizce teknolojiyi eğitimde akıllı ve verimli kullanmak günümüzde her eğitimcinin ve eğitim kurumunun başlıca sorumluluklarındandır.

7
ÜNİVERSİTEYE 4X4 HAZIRLIK

Vizyon Kolejinde uygulanan üst düzey üniversite hazırlık sistemi sayesinde İdealinizdeki bölüme güçlü ve iddalı bir programla hazırlanacaksınız.

8
GÜÇLÜ İŞBİRLİKLERİ VE AKREDİTASYONLAR

Sürekli gelişen bir eğitim kurumunun güçlü bir Ar-Ge desteğine ihtiyacı vardır. Vizyon Koleji öğrenme teknolojileri alanında hem Türkiye’nin hem de dünyanın en büyük kurumlarıyla ortak projeler yürütüyor.

Veli Alanı